Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

Холбоо барих


Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот, 8-р баг, Удирдлагын ордон

7038-4444, 7038-3330, 7038-2764, +976 99660335

+976 7038-2764

odbaatarkhovsgol@gmail.com

khovsgol-khural.gov.mn

https://www.facebook.com/khuvsgul.khural/

САНАЛ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ