Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Холбоо барих

Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот, 8-р баг, Удирдлагын ордон

+976 99660335, 7038-4018

odbaatarkhovsgol@gmail.com

khovsgol-khural.gov.mn

+976 7038-2764Сумдууд