Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол


нийт 228

khural.mn

Үндсэн хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх, актлах журам

2021-04-16 1033
Аймгийн ИТХ-ын Үндсэн хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх, актлах №88-р журам

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 868
393 / 45%
162 / 19%
165 / 19%
67 / 8%
81 / 9%