Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг

Иргэдийн хурлын тогтоол


нийт 17

Үндсэн чиглэл батлах тухай

2019-12-17 436
Аймгийн ИТХ-ын Ээлжит XI хуралдааны №04-р тогтоол

2020 онд Иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай

2019-12-17 423
Аймгийн ИТХ-ын ээлжит XI хуралдааны №11-р тогтоол

2020 оны төсөв батлах тухай №05

2019-12-17 665
Ээлжит XI хуралдааны №5-р тогтоол

2020 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар тогтоох тухай

2019-12-17 490
Ээлжит XI хуралдааны №10-р тогтоол

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1419
559 / 39%
449 / 32%
203 / 14%
208 / 15%