Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

Иргэдийн хурлын тогтоол


нийт 17

Үндсэн чиглэл батлах тухай

2019-12-17 187
Аймгийн ИТХ-ын Ээлжит XI хуралдааны №04-р тогтоол

2020 онд Иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай

2019-12-17 167
Аймгийн ИТХ-ын ээлжит XI хуралдааны №11-р тогтоол

2020 оны төсөв батлах тухай №05

2019-12-17 296
Ээлжит XI хуралдааны №5-р тогтоол

2020 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар тогтоох тухай

2019-12-17 237
Ээлжит XI хуралдааны №10-р тогтоол

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 868
393 / 45%
162 / 19%
165 / 19%
67 / 8%
81 / 9%