Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Хөвсгөл АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЦАХИМ ХУУДАС

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

Иргэдийн хурлын тогтоол


нийт 17

Үндсэн чиглэл батлах тухай

2019-12-17 2
Аймгийн ИТХ-ын Ээлжит XI хуралдааны №04-р тогтоол

2020 онд Иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай

2019-12-17 1
Аймгийн ИТХ-ын ээлжит XI хуралдааны №11-р тогтоол

2020 оны төсөв батлах тухай №05

2019-12-17 9
Ээлжит XI хуралдааны №5-р тогтоол

2020 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар тогтоох тухай

2019-12-17 7
Ээлжит XI хуралдааны №10-р тогтоол

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 73
30 / 41%
21 / 29%
8 / 11%
9 / 12%
5 / 7%